ภาพและรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจักรีวงศ์”

โพส :: 13 กุมภาพันธ์ 2561


รางวัลชนะเลิศ
นายอุเทศชัย สุทธิมาลย์    
สังกัด กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาครางวัลที่ 2
น.ส.รัตติยากร เทพพิมาน  
สังกัด กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

 


รางวัลที่ 3
น.ส.ณัฐชานันท์ อภิรักษ์ธนกุล
สังกัด กองแผนงาน
รางวัลชนะเลิศ
                                               ด.ญ. กริษฐา  สิรยาคม                                                  
สังกัด สำนักการคลัง
รางวัลที่ 2
                          ด.ช. พงศ์ปณต  วงศ์วัชรานนท์                              
สังกัด สำนักงบประมาณ
รางวัลที่ 3
                                      ด.ญ. กัญญาณัฐ  สิรยาคม                                        
สังกัด สำนักการคลัง