ชื่อเรื่องหนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก959.3
เลขผู้แต่งส-ห
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9748274776
หัวเรื่อง1.ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์.
2.ไทย - - ปกิณกะ.
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า594 หน้า
ภาษาth
รายละเอียด111เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000001, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
000002, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ