ชื่อเรื่องโครงการหุบกะพงและหนองพลับ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก630
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9748274527
หัวเรื่อง1.โครงการหุบกะพง.
2.โครงการหนองพลับ.
3.การพัฒนาชนบท - - ไทย - - เพชรบุรี.
4.การพัฒนาชนบท - - ไทย - - ประจวบคีรีขันธ์.
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า248 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000008อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ