ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ : คำกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องพระราชกรณียกิจ
ผู้แต่งคนที่ 1สมหวัง สาระภะ,พระมหา
เลขเรียก859.911
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9747929945
หัวเรื่อง1.กวีนิพนธ์ไทย.
2.ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2570.
3.ศิลปากร, กรม กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
4.กลอน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2531
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า162 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000018อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ