ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก959.311
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.กรุงเทพฯ - - ภาพถ่าย.
2.กรุงเทพฯ - - ประวัติ.
3.การพัฒนาเมือง - - กรุงเทพฯ.
4.ผังเมือง - - กรุงเทพฯ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000023อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ