ชื่อเรื่องจอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ
ผู้แต่งคนที่ 1กองทัพอากาศ
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งก-จ
เลขมาตรฐานสากล9747545187
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ.
2.กองทัพอากาศ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า232 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000025อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ