ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 7
ผู้แต่งคนที่ 1พัลลภ บัวสุวรรณ
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งพ-ท
หัวเรื่อง1.รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2527
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า105 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000029อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ