ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก923.15
เลขผู้แต่งก-พ
เลขมาตรฐานสากล9744190213
หัวเรื่อง1.ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-248
2.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า552 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000031อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ