ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการต่างประเทศ
เลขเรียก910
เลขผู้แต่งก-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9748362299
หัวเรื่อง1.เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า652 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000056, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
004221, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ