ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9748053709
หัวเรื่อง1.ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ.
2.ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 247
3.
4.ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่
5.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2536
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า335 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000062อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ