ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2526 - กันยายน 2527
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียกอ 923.1593
เลขผู้แต่งส691พ
เล่มที่7
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
2.สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2527
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า361 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000072อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ