ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2523 - กันยายน 2524
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียกอ 923.1593
เลขผู้แต่งส691พ
เล่มที่6
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ.
2.พระราชกรณียกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2524
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000073อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ