ชื่อเรื่องสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
เลขเรียก413
เลขผู้แต่งค-ส
เลขมาตรฐานสากล9742687994
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - พจนานุกรม.
2.ภาษาละติน - พจนานุกรม.
3.ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม.
4.ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า897 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000082อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ