ชื่อเรื่อง60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก354.593
เลขผู้แต่งส-ห
หัวเรื่อง1.คณะรัฐมนตรี - - ไทย.
2.นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ประวัติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2536
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า294 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000083อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ