ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก959.304
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ.
2.ระบบราชการ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2536
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า569 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000085อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ