ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 - กันยายน 2530
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียกอ 923.1593
เลขผู้แต่งส691พ
เล่มที่9
หัวเรื่อง1.ไทย - - ประวัติศาสตร์.
2.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า318 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000087, 1อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
000088, 2อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ