ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียกอ 923.1593
เลขผู้แต่งส691พ
เล่มที่19
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
2.ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า348 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000100, 1อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
002088, 2อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ