ชื่อเรื่องประมวลภาพโครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถาน
ผู้แต่งคนที่ 1กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งก-ป
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9744580584
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สยามออฟเซ็ท
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า137 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000107, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
000108, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ