ชื่อเรื่องสมุดภาพพุทธภูมิเพื่อเยาวชน
ผู้แต่งคนที่ 1คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำสมุดภาพพุทธภูมิเพื่อเยาวชน
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งค-ส
เลขมาตรฐานสากล9747772353
หัวเรื่อง1.พระพุทธศาสนา - ภาพ.
2.พระพุทธเจ้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า193 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000115อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ