ชื่อเรื่องทศชาติคำฉันท์
ผู้แต่งคนที่ 1บุญเตือน ศรีวรพจน์
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งบ-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9744193298
หัวเรื่อง1.ทศบารมี.
2.ชาดก.
3.วรรณคดีพุทธศาสนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า520 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000116, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
009182, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ