ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 1 ปีพุทธศักราช 2493 - 2502
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก923.1
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1.สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,247
2.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า328 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดล.1 ปีพุทธศักราช 2493 - 2502 - - ล.2 ปีพุทธศักราช 2503 - 2507 - - ล.3 ปีพุทธศักราช 2508 - 2512 - - ล.4 ปีพุทธศักราช 2513 - 2515 - - ล. 5 ปีพ.ศ.2516 - 2518 - - ล.6 ปีพ.ศ.2519 - 2520 - - ล.7 ปีพ.ศ.2521 - 2523 - - ล.8 ปีพ.ศ.2524 - 2526 - - ล.9 ปีพ.ศ.2527 - 2531 - - ล.10 ปีพ.ศ.2532 - 2535พ.ศ.เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000135อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ