ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 8 ปีพุทธศักราช 2524 - 2526
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก923.1
เลขผู้แต่งส-ป
เล่มที่8
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1.พระราชกรณียกิจ.
2.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า332 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000142อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ