ชื่อเรื่องพระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก390
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
2.สุนทรพจน์ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2531
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า357 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000146อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ