ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก959.311
เลขผู้แต่งส691ส
เลขมาตรฐานสากล9749565142
หัวเรื่อง1.กรุงเทพ - - ภาพถ่าย.
2.กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
3.กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
4.กรุงเทพมหานคร - - ภาพ
5.กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือง
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า335 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000147, 1อยู่หนังสือทั่วไป
011244, 2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ