ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2540
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก808.851
เลขผู้แต่งส-ป
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พระบรมราโชวาท.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า725 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000154, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
000155, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ