ชื่อเรื่องรวมธรรมะ
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งค-ร
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9742721874
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า267 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000168, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
000169, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
000170, ฉ.3อยู่หนังสืออ้างอิง
000448, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000449, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ