ชื่อเรื่องการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก711.409
เลขผู้แต่งก-ก
เลขมาตรฐานสากล9747853833
หัวเรื่อง1.ผังเมือง - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า199 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000172อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ