ชื่อเรื่องนาคหลวง พ.ศ. 2509 72 ปี เลขาธิการพระราชวัง
ผู้แต่งคนที่ 1ขวัญแก้ว วัชโรทัย
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งข-น
เลขมาตรฐานสากล9748274772
หัวเรื่อง1.การบวช.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เมย์ฟลาวเวอร์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า327 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000173อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ