ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งก-พ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พระไตรปิฎก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุณฑ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า548 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000174, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
000175, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ