ชื่อเรื่ององค์เอกอัครอุปถัมภ์ มรดกช่างศิลป์ไทย
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก745.5
เลขผู้แต่งก-อ
เลขมาตรฐานสากล9744190345
หัวเรื่อง1.สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า.
2.ศิลปหัตถกรรม ไทย.
3.ศิลปกรรมไทย.
4.หัตถกรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า119 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000177อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ