ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กับการปกครองไทย
ผู้แต่งคนที่ 1กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งก-พ
เลขมาตรฐานสากล9747856603
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470.
2.กาญจนาภิเษก.
3.ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
4.ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า118 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000181อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ