ชื่อเรื่องประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
เลขเรียก929.7
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9744176806
หัวเรื่อง1.เครื่องหมายราชการ - รัชกาลที่
2.
3.เครื่องหมายราชการไทย.
4.หนังสือที่ระลึก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า269 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000183อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ