ชื่อเรื่องการดำเนินงานปฎิรูปที่ดินในที่ดินพระราชทานและที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก333.315
เลขผู้แต่งป133ก
หัวเรื่อง1.ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร.
2.การปฎิรูปที่ดิน.
3.ที่ดินเพื่อการเกษตร.
4.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, -- 2470-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า106 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000188อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ