ชื่อเรื่องแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
เลขเรียก610.6
เลขผู้แต่งค-พ
เลขมาตรฐานสากล9742688001
หัวเรื่อง1.ตำราแพทย์แผนโบราณ.
2.ยาแผนโบราณ.
3.การรักษาโรค.
4.ตำรับยาหลวง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า994 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000194อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ