ชื่อเรื่องระบบดำเนินงานยูนิกซ์
ผู้แต่งคนที่ 1ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
เลขเรียก005.43
เลขผู้แต่งด-ร
เลขมาตรฐานสากล9747967626
หัวเรื่อง1.ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์).
2.Unix operating system.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
ราคา95
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า244 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000254อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ