ชื่อเรื่องคู่มือประชาชน เรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก323
เลขผู้แต่งช-ค
หัวเรื่อง1.สิทธิของพลเมือง - - คู่มือ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า41 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000261อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ