ชื่อเรื่องพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.02
เลขผู้แต่งก-พ
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
2.รัฐวิสาหกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า52 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000267อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ