ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
ผู้แต่งคนที่ 1ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
เลขเรียก005.13
เลขผู้แต่งด-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747967804
หัวเรื่อง1.ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์).
2.ภาษาคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
ราคา97
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า242 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000275, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
005356, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ