ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ,ศ, 2527)
ผู้แต่งคนที่ 1ประหยัด กงตาล
เลขเรียก352.4
เลขผู้แต่งป-ค
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000292อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ