ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมลข่าวสาร
เลขเรียก347.0
เลขผู้แต่งค-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749545095
หัวเรื่อง1.คำวิจฉัยของศาล.
2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - - อุทธรณ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า242 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000296, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000297, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ