ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1วันเพ็ญ เซ็นตระกูล
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งว-ท
เลขมาตรฐานสากล9747770571
หัวเรื่อง1.ทศพิธราชธรรม.
2.พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์.
3.ราชธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า60 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ