ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ
เลขเรียก352.88
เลขผู้แต่งท-ร
เลขมาตรฐานสากล9747206331
หัวเรื่อง1.กรบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - วิจัย.
2.ผู้ตรวจราชการ - - ไทย - - วิจัย.
3.การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย - - วิจัย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000315อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ