ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
ผู้แต่งคนที่ 1สุธรรม อารีกุล และคณะ
เลขเรียก001.4
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9745539031
หัวเรื่อง1.วิจัย - การประเมิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า797 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000316อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ