ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เลขเรียก347
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
3.การร้องเรียน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า46 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000348อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ