ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก347
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.บริการสาธารณะ.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
3.ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า57 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000349อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ