ชื่อเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการการเงินการบัญชีการตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.43
เลขผู้แต่งส-ร
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การเงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า55 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000350, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008687, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ