ชื่อเรื่องคุณค่าใหม่ของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งส-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747285266
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ.
2.ค่านิยมทางอาชีพ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า62 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000357, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
004623, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
007179, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ