ชื่อเรื่องเชิงผาหิมพานต์
ผู้แต่งคนที่ 1สุชีพ ปุญญานุภาพ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งส-ช
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า302 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000382อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ