ชื่อเรื่องงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานพุทธมนฑล
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งส-ง
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์.
2.การปฏิบัติธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า77 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000385อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ