ชื่อเรื่องปฎิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ผู้แต่งคนที่ 1มหาบัว ญาณสัมปันโน, พระ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งม-ป
หัวเรื่อง1.พระธุดงค์.
2.กรรม,ฐาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า369 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000386อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ